IPC 2000 Bygger kontakter f�r framtiden

IPC 2000 �r ett gemensamt bygge av ett flertal personer som vill skapa ett n�tverk och kataloger med de 2000 b�sta f�retagen inom industri och transport. Kika g�rna igenom och anv�nd v�ran katalog och om ni vill s� kan ni l�gga till egna l�nkar ocks�.